Wybierz język

GRAFIT PRASOWANY DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH

Klasyfikacja grafitów prasowanych

Grafit prasowany jest to syntetyczny materiał węglowy o heksagonalnej strukturze krystalicznej, wytworzony w procesie wypalania i grafityzowania materiałów na bazie prekursorów węglowych. Typowym półproduktem z grafitu prasowanego są elementy w kształcie płyt, prętów, bloków i walców, o dużych rozmiarach i wadze rzędu kilkuset kilogramów. Półprodukty grafitowe możemy sklasyfikować w trzech podstawowych kategoriach, są to:

 • Grafity prasowane przelotowo i zagęszczane wibracyjnie o dużym ziarnie i wysokiej anizotropii, przeznaczone na elektrody i elementy konstrukcyjne. Jest to produkowany masowo, najbardziej ekonomiczny rodzaj grafitu.
 • Grafity prasowane matrycowo, o strukturze drobnoziarnistej, ziarno na poziomie 10 - 100μm. Materiał w miarę jednorodny, ale wykazujący pewną anizotropię w kierunku prasowania. Średni koszt wytwarzania i szerokie spektrum zastosowań.
 • Grafity izostatyczne o jednorodnej i izotropowej strukturze, o mikroziarnie na poziomie 2 do 40 μm. Mimo iż są wytwarzane w bardzo kosztownym procesie CIP, są konieczne i wymagane w wielu nowoczesnych aplikacjach

grafit prasowany

Zastosowania grafitu

Wysokie oczekiwania w stosunku do właściwości materiałów konstrukcyjnych maszyn i urządzeń powodują duży wzrost zapotrzebowania na wysokiej jakości wyroby z węgla i grafitu. Materiały te spełniają wysokie kryteria wytrzymałościowe, ponadto są neutralne dla zdrowia i środowiska co czyni je tworzywem nowoczesnym, a zarazem łatwym do zastosowania.

Nasze doświadczenie obejmuje wiele dziedzin i zastosowań grafitu, tak tradycyjnych, jak i najnowszych w dziedzinie półprzewodników, techniki próżniowej i EDM:

 • Elementy pieców próżniowych, wirniki i łopatki pomp próżniowych
 • Elementy maszyn wirujących pierścienie, łożyska i panewki
 • Elektrody do pieców przemysłowych, w metalurgii, chemii i galwanotechnice
 • Akcesoria odlewnicze, tygle, krystalizatory, formy odlewnicze
 • Elementy aparatury chemicznej, wymienniki ciepła, elementy przyrządów pomiarowych
 • Wysokotemperaturowe elementy grzewcze, matryce dla elektroniki
 • Elektrody wgłębne do EDM, komutatory maszyn elektrycznych
 • Spiekanie narzędzi z węglików i diamentów przemysłowych
 • Rafinatory, wykładziny i anody do elektrolizy aluminium

Dobór właściwego grafitu

Dobór właściwego gatunku grafitu dla określonej aplikacji wiąże się ze specjalistyczną wiedzą w zakresie ich parametrów i struktury wewnętrznej. Nierzadko na przydatność grafitu, oprócz parametrów fizycznych, wpływają także czynniki związanie ze specyfiką procesu produkcyjnego, rodzajem użytego prekursora i impregnatów. Niezwykle istotny, w doborze i zastosowaniach grafitu, jest aspekt ekonomiczny, jeżeli grafit ma być użyty na wysokotemperaturowe elementy konstrukcyjne, gdzie nie jest istotna jakość powierzchni lub nie są wymagane specjalne warunki wytrzymałościowe, należy wziąć pod uwagę spiekane bloki węglowe CBM, których cena jest stosunkowo niska. Najczęściej w przemyśle wykorzystywany jest jednak grafit elektrodowy, którego cena jest 2-krotnie wyższa, ale wytrzymałość pozwala na znacznie dłuższą eksploatację. Grafity drobnoziarniste powinny być stosowane w uzasadnionych przypadkach, gdyż ich cena jest przynajmniej 6- do 10-krotnie wyższa od CBM. Grafity najwyższych klas, izostatyczne, nuklearne itp. są projektowane i produkowane do określonych zastosowań, o ich koszt jednostkowy jest bardzo wysoki, ale niejednokrotnie są materiałem niezastąpionym w wielu odpowiedzialnych aplikacjach

Rodzaj grafitu Gęstość
pozorna
Oporność
właściwa
Wytrzym.
poprzeczna
Wytrzym.
na ściskanie
Moduł
Younga
Twardość
Shore
Średnica
ziaren
Porowatość
otwarta
Przewodność
cieplna
CTE - Wsp.
rozszerzal.
Zawartość
popiołu
Jednostka g/cm3 μΩm MPa MPa GPa SHD μm % W/mK 10-6/K %
Norma ASTM C838 ASTM C611 ASTM
C651
ASTM
C695
ASTM
C469-94
Shore D
method
statistic
method
proportional
volume
ASTM E1461 ASTM
E228
ASTM
C561
HG-33R 1,90 10,5 45 92 12,5 67 25 13,5 125 5,2 0,02
G-348 1,92 10 63 115 11,5 68 20 13 128 5,2 0,05
HG-34 1,86 12 40 90 11,5 62 38 16 105 4,8 0,05
IEG-45 1,82 11 34 70 11 48 <50 18 115 3,5 0,1
MG-450 1,80 13 30 65 12 45 <100 14 95 5 0,3
SG-670 1,75 9 14 30 13 35 <800 20 140 2,5 0,4
SG-690 1,65 11 8 18 12 30 <800 24 110 2,5 0,4
EG-800 1,58 9-14 10 20 11 24 <4mm 26 130 3 0,5
CBM-3 1,52 48 18 32 15 38 <4mm 4 17 3,1 7
Sinograf SA

Poland
Osadnicza 1
87-100 Toruń

com@sinograf.com