Wybierz język

DYSPERSJA GRAFITOWA MG

Dyspersje grafitowe sporządza się na bazie grafitu mikro-płatkowego. Jest to specjalna krystaliczna postać grafitu o charakterystycznym srebrzystym połysku, doskonałej smarowności i wysokiej odporności na temperatury i ciśnienia. Aby poprawić efektywność działania dyspersji, poszczególne formuły oprócz grafitu i środka dyspergującego zawierają również koloidy ochronne i specjalne dodatki.

Właściwości i parametry

Grafit płatkowy jest wysoko ceniony w zastosowaniach przemysłowych ze względu na dobre właściwości smarujące i separujące, które zachowuje również w warunkach wysokich temperatur i ekstremalnych ciśnień. Dyspersje zawierają od 20 do 30% grafitu w formie mikropłatkowej, który determinuje większość z ich właściwości. W zależności od przeznaczenia, rożne właściwości dyspersji mają kluczowe znaczenie, mogą to być: struktura cząstek grafitu, lepkość i czas schnięcia, szybkość sedymentacji, napięcie powierzchniowe, stopień zwilżania oraz siła adhezji na rożnych powierzchniach i materiałach. Dyspersja grafitowa jest również dobrym przewodnikiem ciepła i elektryczności, przez co jej niewielki dodatek może służyć do nadania powierzchniom cech antystatycznych lub zwiększenia ich termoodporności.

 


Sposób użycia

Dyspersję MG nanosi się na powierzchnie docelowe przez natryskiwanie lub w sposób tradycyjny, przez malowanie pędzlem lub wałkiem. Dyspersję łatwo można dostosować do wymaganej lepkości przez dodanie wody, zwykle używa się ją w kilkukrotnym rozcieńczeniu. Jako mieszanina faz o rożnej gęstości, dyspersja może ulegać sedymentacji. Jest to zjawisko niepożądane i wpływa negatywnie na jej wydajność i  funkcjonalność. Szybkość tego zjawiska określa się stopniem zróżnicowania gęstości po 24 godzinach w próbce po 20 krotnym rozcieńczeniu wodą. Ze względu na dużą lepkość i zawartość koloidów ochronnych sedymentacja w dyspersji MG zachodzi bardzo powoli, ale przed każdorazowym użyciem zaleca się dokładne wymieszanie.

 

Obszary zastosowań

Dyspersja grafitowa jest szeroko stosowana w odlewnictwie do pokrywania form oraz przy formowaniu metali zarówno na gorąco jak i na zimno. W tym zakresie dyspersję wykorzystuje się do separacji i redukcji tarcia w procesie kucia matrycowego, walcowania i ekstruzji profili metalowych. Dyspersja również może służyć do smarowania, powłok gumowych, rozjazdów kolejowych, urządzeń górniczych, form przy produkcji szkła a także innych urządzeń pracujących w wysokich temperaturach, gdzie może mieć funkcje zapobiegania przywieraniu, antykorozyjne i redukujące zużycie powierzchni.

Pakowanie i dostawaDyspersja grafitowa - sposób pakowania

Dyspersja grafitowa MG dostarczana jest w plastikowych pojemnikach po 25 kg, zapakowanych w skrzynię w ilości 16 puszek o łącznej masie 400 kg netto. Dostawa możliwa jest również w 200 litrowych beczkach lub kontenerach paletowych wielokrotnego użytku. Dyspersję należy przechowywać w temperaturach dodatnich w zakresie od 4 do 40 °C. Dyspersja grafitowa to łatwy w użyciu preparat do natryskiwania powłok, przed użyciem należy go tylko wymieszać i rozcieńczyć do pożądanej lepkości.

Sinograf SA

Poland
Osadnicza 1  
87-100 Toruń

+48 56 649 55 00