Wybierz język

TAŚMY USZCZELNIAJĄCE NA BAZIE FOLI GRAFITOWEJ

Opis produktu

Taśmy uszczelniające na bazie folii grafitowejGrafitowe taśmy uszczelniające z folii grafitowej o wysokiej czystości, która posiada szczególnie wysoką odporność na działanie ciśnienia i temperatury. Materiał ten jest ekspandowany i wzmacniany przez orientację planarną, co nadaje mu odpowiednie właściwości mechaniczne, jak: elastyczność, ściśliwość i wytrzymałość. Ze względu na przeznaczenie, taśmy wykonane są w czterech podstawowych opcjach:

 • taśma o gładkiej powierzchni GR,
 • gładka taśma samoprzylepna GA,
 • taśma karbowana (sfałdowana) KR,
 • taśma karbowana i samoprzylepna KA.

Taśma grafitowa umożliwia szybkie wykonanie uszczelnienia bezpośrednio na instalacji, bez późnień związanych z przygotowaniem uszczelki o ściśle dopasowanych wymiarach.

Najważniejsze właściwości

Taśmy grafitowe mają te same dosko­nałe właściwości uszczelniające co grafitowe folie i uszczelnienia wysokociśnieniowe. Taśmy te mają również taki sam zakres wysokich temperatur pracy i odporności chemicznej. Wśród najważniejszych właściwości taśm grafitowych należy podkreślić następujące:

 • stabilność w wysokich temperaturach do 900°C i odporność na szok termiczny,
 • bardzo dobra przewodność cieplna,
 • odporność na ekstremalne ciśnienia,
 • pełna odporność chemiczna, z wyjątkiem silnych utleniaczy, w rodzaju ciekłego tlenu.

Ponadto, taśma grafitowa jest bezpiecznym materiałem dla zdrowia ludzi i środowiska. Wyprodukowana jest z grafitu naturalnego, który stanowi formę alotropową węgla. Niewątpliwie, jest to nowoczesne, bezpieczne, ekologiczne, a także ekonomiczne rozwiązanie z ogromnym potencjałem rozwoju w branży uszczelnień.

Zakres standardowych wymiarów.

Taśmy na bazie foli grafitowej dostępne są w następujących, standardo­wych rozmiarach, zaprezentowanych w poniższej tabeli.

Typ, grubość [mm] Szerokości [mm] Długości [mm]
GR5 – 0.5 10, 15, 20, 25 50
GA5 – 0.5 10, 15, 20, 25 20
KR8 – 0.8 20 15
KA8 – 0.8 10, 15, 20, 25, 30 15
 
Parametry techniczne:
Zakres temperatur pracy
 • -200 °C do +900°C w środowisku redukcyjnym
 • +550 °C dla pary wodnej
 • +450 °C dla mediów utleniających i w powietrzu
Ciśnienie maksymalne 200 bar (uwaga, zależy od kształtu uszczelnienia)
Zalecany nacisk montażowy min. 15 N/mm2 , maks. 160 N/mm2
Wytrzymałość mechaniczna 4 MPa stosownie do ASTM D638
Odporność chemiczna, zakres pH 0-14 z wyjątkiem silnych utleniaczy
Współczynnik m oraz y m=2 oraz y=15 N/mm2
Ściśliwość i powrót elastyczny 35-40% / 30% stosownie do ASTM F36A-66
Szczelność dla gazów 5 x 10-5 cm2/s stosownie do DIN 51925

Zakres zastosowań

Taśmy gładkie GR i GA przeznaczo­ne są do wytwarzania uszczelek spiralnych SWG, pierścieni ławnicowych do armatury energetycznej GDR oraz wszelkich uszczelnień kołnierzowych o niewielkim promieniu skrętu lub w linii prostej. Specjalne taśmy karbowane KA i KR przeznaczone są do uszczel­nień kołnierzowych o średnich i małych średnicach, gdy taśma musi być instalowana ze znacznym skrętem.

Ogólne, taśmy te są używane do uszczelniania kołnierzy, pokryw, osłon w zakresie małych grubości uszczelnień dla praktycznie wszystkich rodza­jów mediów. Falowana struktura taśmy i mała szerokość pozwala na uszczelnienie kołnierzy o średnicach wewnętrznych już od 50 mm. Użycie ta­śmy grafitowej folii jest bardzo łatwe i ekonomiczne. W przypadku montażu uszczelki z taśmy bezpośrednio na kołnierzu, można to zrobić szybko i bez odpadów związanych cięciem uszczelki z całego arkusza.

Wskazówki instalacyjne

Instalacja z podwójną warstwą. Sposób ten jest zalecany w przypadku kołnierzy wypaczonych lub o dużych nierównościach.

 1. Dokładnie usunąć pozostałości starej uszczelki oraz wszelkie zanieczyszczenia i rdzę. Przemyć powierzchnię rozpuszczalnikiem w celu usunięcia tłuszczu i ewentualnych pozostałości medium.
 2. Zdjąć papier zabezpieczający taśmę klejącą na odcinku 10 cm i rozpocząć układanie taśmy na przyldze kołnierza.
 3. Kontynuować układanie, odrywając stopniowo papier zabezpieczający. Po zamknięciu kręgu, utworzyć zamek przez połączenie taśmy na zakładkę 2-3 mm.
 4. Po zakończeniu układania pierwszej warstwy nie przycinać lecz kontynuować aż do uzyskania drugiej warstwy. Zakończyć zakładką 2-3 mm.
 5. Nierówności należy delikatnie wyrównać. Można to uzyskać przez walcowanie powierzchni taśmy okrągłym narzędziem.
 6. Teraz można zestawić połączenie i rozpocząć dokręcanie śrub. Śruby nasmarować i dociągać naprzeciwlegle i stopniowo tak by zachować w wyso­kim stopniu równomierny rozkład naprężeń na uszczelnieniu.

W przypadku nowo projektowanych złącz lub zmiany rodzaju materiału uszczelniającego należy wykonać obliczenia naciągu śrub w oparciu o właściwą normę i współczynniki m i y. Dla kołnierzy o małych średnicach poniżej 100 mm lepiej jest wykonać uszczelki wycięte z płyty grafitowej GrafoTerm, gdyż niski koszt materiału góruje nad trudnością wykonania uszczelnień taśmą na małych średnicach złącz.

Sinograf SA

Poland
Osadnicza 1
87-100 Toruń

com@sinograf.com