Wybierz język

WĘŻE I ARKUSZE NA BAZIE ELASTOMERU SILIKONOWEGO

Węże PTFEElastomery silikonowe to syntetyczne polimery krzemoorganiczne, które składają się z łańcuchów siloksanów w formie Si-OSi z dołączonymi grupami metylowymi węgla i wodoru. Gumy silikonowe określaneskrótem VMQ (od metylowinylosilikonowy) są naturalnie przezroczyste, bezwonne, stabilne chemicznie, niepalne oraz odporne na procesy starzenia i działanie skrajnych warunków pracy, w tym wysokich i niskich temperatur. Silikon można łatwo barwić i modyfikować, osiągając szeroki zakres elastyczności i twardości 20 – 90° SHA, można go również wytwarzać w formie spienionej mikrogumy lub materiałów kompozytowych, wszystko to daje to bardzo szerokie spektrum zastosowań silikonów, ograniczane wyłącznie przez aspekty kosztowe i ekonomiczne.

 

Właściwości i główne zalety

Wyroby z elastomeru silikonowego posiadają dobrą odporność zarówno na niskie jak i wysokie temperatury, specjalne kompozycje są w stanie funkcjonować w temperaturach od -100 do 300°C, zachowując przy tym elastyczność i większość właściwości. Niektórych z tych właściwości, jak: wydłużenie względne, pełzanie, odporność na cykliczne zginanie, wytrzymałość mechaniczna, wytrzymałość dielektryczna, przewodnictwo cieplne, odporności na ogień przewyższają nawet właściwości kauczuków fluorowych FKM.

Cechy a zarazem zalety, które szczególnie wyróżniają kauczuki silikonowe wśród elastomerów, są następujące:

  • Szeroki zakres temperatur roboczych, przy tym odporność na szoki cieplne.
  • Odporność na spalanie, podczas którego powstaje warstwa krzemionki chroniącej przed rozprzestrzenianiem się ognia. Produktami spalania są tlenek krzemu, tlenki węgla i woda.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna w zakresie: alkoholi, roztworów kwasów, zasad i soli oraz rozpuszczalników, olejów i smarów mineralnych.
  • Wysoka odporność na starzenie pod wpływem światła, czynników atmosferycznych i biologicznych.
  • Doskonałe parametry elektroizolacyjne w zakresie wysokich temperatur, rezystywność na poziomie 1015 Ω·m.
  • Wysoka odporność na przebicie łukiem elektrycznym na poziomie 25kV/mm.
  • Odporność na promieniowanie UV, utlenianie, ozon i zjonizowane gazy.

Jednak w aplikacjach z udziałem silikonu należy wziąć pod uwagę jego niską odporność na działanie pary wodnej powyżej 100°C, podatność na działanie olejów technicznych, rozpuszczalników organicznych, jak estry, etery, węglowodory alifatyczne i aromatyczne.

 

Parametry / rodzaj materiału j.m Arkusze TS50 Węże TS60
Gęstość ρ g/cm3 1,8 1,2
Zakres temperatur pracy °C -55 do 225 -55 do 225
Odporność chemiczna pH 1-14 1-14
Wytrzymałość ASTM F152 MPa 5,2 5,5
Twardość Shore w skali A SHA 50 60
Wydłużanie przy zerwaniu % 450 350
Przewidywalność cieplna W/m-K 1,5 1,6
Wytrzymałość na rozdzieranie kN/m 12 17

 

Węże silikonowe

Silikon jest najlepszym rozwiązaniem w przypadku jeżeli wymagany jest szczególnie długi czas użytkowania. Tabela przedstawia rozmiary dostępnych ze stanu węży oraz ich pakowania.

 

Średnica D/d [mm] Długość [m] Waga [kg] Kod
7/5 400 10 5500
10/7 180 10 5502
14/10 100 10 5504
19/14 60 10 5506
25/19 35 10 5508

 

 

Arkusze silikonowe

W tej formie dostarczane są standardowe arkusze o czystości technicznej, arkusze do kontaktu z żywnością, koloru czerwonego i wzmocnione włóknem szklanym. Tabela przedstawia zakres grubości, rozmiary i wagę rolek z arkuszami silikonowymi.

 

Grubość [mm] Rozmiar [m] Waga [kg] Kod
2.0 ±0,2 1×10 25 5600
3.0 ±0,3 1×10 38 5601
4.0 ±0,4 1×10 50 5602
5.0 ±0,4 1×10 63 5603
6.0 ±0,5 1×10 75 5604
8.0 ±0,6 1×10 100 5606

 

Obszary zastosowań

Ze względu na dobre właściwości oraz łatwość wytwarzania i kształtowania wyrobów z silikonu, ma on szerokie zastosowanie w przemyśle. Silikon wykorzystywany jest w uszczelnieniach, wykładzinach, na pokrycia ochronne i doizolacji elektrycznych w których łatwo można zastąpić inne tradycyjne gumy i tworzywa sztuczne. Zastosowanie elastomerów silikonowych stale rośnie, w ostatnich latach ich zużycie przekroczyło 400 000 ton w skali globalnej.

Sinograf SA

Poland
Osadnicza 1
87-100 Toruń

com@sinograf.com