Wybierz język

PŁYTY I ARKUSZE USZCZELNIAJĄCE NA BAZIE MIKI

Płyty elastyczne Termika, wykonane są w postaci laminatu z papieru mikowego typu flogopit impregnowanego specjalnym spoiwem silikonowym. W przypadku wysokich parametrów pracy, płyta Termika wzmocniona jest
metalową wkładką z perforowanej, żaroodpornej, nierdzewnej stali. Mika jest glinokrzemianem o strukturze płytkowej, który stanowi doskonałą izolację i posiada właściwości elastyczne w wysokich temperaturach. W grupie mik reprezentowanych jest wiele minerałów, które mają strukturę warstwową ale w technice znaczenie mają tylko dwa: muskowit i flogopit. Te rodzaje miki wykorzystuje się w uszczelnieniach i do izolacji, gdzie wymagane jest połączenie wysokiej stabilności cieplnej, dobrych właściwości mechanicznych i wysokiej odporności chemicznej.

 

Właściwości i zalety

 

Właściwości miki opierają się na kilku unikalnych cechach fizycznych. Strukturę krystaliczną miki tworzą warstwy, które mogą być rozdzielone lub eksfoliowane do cienkich, giętkich arkuszy. Arkusze miki są elastyczne, chemicznie obojętne, posiadają dobre właściwości dielektryczne, izolacyjne, hydrofobowe, załamują i odbijają promieniowanie świetlne i podczerwone. Arkusze Termika są stabilne pod wpływem czynników biologicznych, światła, wilgoci, wysokich ciśnień i zmiennych temperatur. Termika ma również świetne właściwości dielektryczne i jest stabilna do 900°C, może chwilowo pracować do 1000°C.

 

  • Wysoka odporność chemiczna, zwłaszcza na produkty petrochemiczne sole, alkalia, wyjątek stanowią freony i roztwory kwasu siarkowego.
  • Bezpieczeństwo pożarowe – euroklasa A1, niepalny na podstawie EN13501.
  • Szeroki zakres temperatur, odporność na szoki termiczne, nawet do 1000°C.
  • Świetne właściwości elektroizolacyjne i duża wytrzymałość na przebicie.
  • Niska przewodność cieplna a zarazem niski współczynnik akumulacji ciepła.

Wymiary i sposób pakowania

 

Płyty uszczelniające Termika są dostępne w szerokim zakresie grubości od 0,5 do 3 mm. Płyty docięte są do formatu 1×1 m z tolerancją ± 5%. Dostawa odbywa się na paletach o wadze około 1 tony oraz dla mniejszych ilości w pudłach kartonowych, zgodnie z poniższą tabelą:

 

Rozmiar [mm] Grubość [mm] Pakowanie [mm] Waga [kg]
1000×1000 0,5 ± 0,1 50 ark 48/td>
1000×1000 0.8 ± 0,15 50 ark 72/td>
1000×1000 1,0 ± 0,15 50 ark 95/td>
1000×1000 1,5 ± 0,2 50 ark 66
1000×1000 2,0 ± 0,2 50 ark 84
1000×1000 3,0 ± 0,3 50 ark 120

 

Rodzaje produktów

 

Termika 1000 jest to elastyczny arkusz z miki spojonej dodatkiem 10% żywicy silikonowej. Materiał ten może być użyty zarówno do wycinania uszczelek jak i do izolacji elektrycznej o wytrzymałości na poziomie 20 kV / mm.

Termika R900 jest laminatem z miki wzmocnionej wkładką ze stali austenitycznej 316L. Dla poprawienia właściwości uszczelniających wkładka posiada specjalną „ostrą” perforację. Materiał ten przeznaczony jest do uszczelek wysokociśnieniowych.

 

Zastosowania

 

Płyty Termika zostały opracowane jako materiał arkuszowy na uszczelki, specjalnie do zastosowań w wysokich temperaturach. Arkusze i folia mikowa służy również jako wypełniacz uszczelek spiralnych lub okładziny uszczelek wielokrawędziowych. Materiał mikowy zapewnia wyjątkową odporność na wysokie temperatury oraz dobrą szczelność gazową przy umiarkowanych i zmiennych ciśnieniach.

Sinograf SA

Poland
Osadnicza 1
87-100 Toruń

com@sinograf.com