Wybierz język

TAŚMY I PŁYTY NA BAZIE EKSPANDOWANEGO PTFE

Taśma Uszczelniająca Uniflexon – nielimitowana odporność chemiczna

uniflexonTaśmy Uniflexon produkowane są z czystego, pierwotnego PTFE poddawanegobprocesowi ekspandowania, co zapewnia im praktycznie nielimitowaną odporność chemiczną. Proces produkcyjny taśmy ePTFE, gwarantuje wysoki poziom fibrylacji struktury, dzięki temu taśmy posiadają nie tylko charakterystyczną dla materiałów uszczelniających miękkość, ale również dużą wytrzymałość mechaniczną, podobnie jak ma to miejsce w materiałach włóknistych. Taśmy dostępne są zarówno w postaci profili okrągłych, kwadratowych, jak i prostokątnych z warstwą samoprzylepną, która umożliwia ich bezpośredni montaż na instalacji w pozycji pionowej i w trudnych warunkach.

Zalety i właściwości

Taśmy ePTFE w wyniku ekspandowania i specyficznej obróbki uzyskują nowe właściwości fizyczne ułatwiające montaż, takie jak: miękkość, elastyczność i ściśliwość. Poza tym materiał ten zachowuje najważniejsze właściwości czystego PTFE:

  • szeroki zakres temperatur pracy, odporność zarówno na warunki kriogeniczne, a także temperatury do 260°C, rozkład pow. 314°C,
  • odporność zarówno na warunki próżni, jak i na wysokie ciśnienia w zakresie do 20 MPa,
  • odporność na działanie wszelkich związków chemiczny w zakresie pH 0-14 z wyjątkiem stopionych metali alkalicznych i fluoru,
  • obojętność fizjologiczna, jest dopuszczony do kontaktu z żywnością, atest EU 10/2011.

Taśmy i profile Uniflexon mogą być stosowane do wszystkich typów kołnierzy wykonanych z różnorodnych materiałów, jak: stal, miedź, aluminium, stopy metali kolorowych. Ze względu na bardzo niski wstępny nacisk formujący na poziomie 5 N/mm2 nadają się również do uszczelniania złącz z kruchych lub miękkich materiałów, jak: tworzywa sztuczne, kompozyty epoksydowe, szkło, ceramika we wszystkich gałęziach przemysłu. Taśma łatwo dostosowuje się nawet do najbardziej skomplikowanych kształtów, łatwo można ją przyciąć i kształtować, a montaż jest prosty, szybki i nie generuje odpadu. Użycie taśmy PTFE Uniflexon to gwarancja właściwego uszczelnienia nierównych, a nawet uszkodzonych powierzchni.

Dobór profilu i rozmiaru taśmy

Prawidłowy dobór rozmiarów taśmy uszczelniającej zależy od szerokości i jakości uszczelnianej powierzchni, konstrukcji kołnierza oraz od warunków pracy. Taśma Uniflexon zachowuje się inaczej podczas instalacji niż zwykła uszczelka. Nacisk montażowy nie tylko spręża, ale także rozpiera taśmę na boki, co ma spowodować wypełnienie całej przylgi. Dlatego należy zastosować taśmę o szerokości mniejszej od szerokości przylgi z rzędu 1/3 do 2/3 docelowej szerokości. Stosunek ten zależy od profilu i względnej grubości taśmy i oczywiście od nacisku montażowego.

Profile prostokątne

W poniższej tabeli przedstawiono wymiary profili prostokątnych.
Szerokość [mm] Grubość [mm] Długość [m] Kod
3 1,5 80 4188
5 2 40 4189
7 2,5 25 4199
10 2 22 4194
10 3 40 lub 10 4190
12 4 25 4191
15 4 20 4195
14 5 17 4187
17 6 12 4198
20 7 8 4184
28 6 7 4182
40 5 6 4193
85 3 4,5 4169

Profile okrągłe

Profile okrągłe bez warstwy samoprzylepnej przeznaczone są do uszczelniania złącz z rowkiem, a także do dławnic zaworów i pomp.

Szerokość [mm] Grubość [mm] Długość [m] Kod
2 100 0,24 4175
3 60 0,32 4172
4 35 0,33 4174
5 22 0,32 4176
6 40 0,85 4177
8 22 0,83 4178
10 14 0,82 4179
12 10 0,85 4180
15 6,5 0,86 4181

 

Sposoby montażu

Po oczyszczeniu i sprawdzeniu powierzchni przylgi, należy częściowo zerwać warstwę zabezpieczającą i sukcesywnie nakładać taśmę na przygotowaną powierzchnię. Taśmę należy naklejać w równej odległości od obydwu krawędzi przylgi, profilując przy tym łuki i ewentualne narożniki bez fałd i zagięć. Połączenie końcówek taśmy powinno wypaść przy jednej ze śrub kołnierza. Dominują dwa sposoby wykonywania zamka: na zakładkę i przez skośne zacinanie końcówek.

Taśma Uniflexon jest stosunkowo miękka i szczelność może zapewnić już niski nacisk formujący na poziomie 5 N/mm2, ale by uzyskać wysoką szczelność dla gazów na poziomie 0,01 przy ciśnieniu 40 barów należy zwiększyć nacisk montażowy przynajmniej do 26 N/mm2. Jednak nie należy przekraczać nacisku z rzędu 90 N/mm2. Łącząc taśmę na zakładkę, pozostawiamy wolne końce, które powinny wystawać poza przylgę i zachodzić wokół jednej ze śrub mocujących kołnierz.

Przy połączeniach wrażliwych na naprężenia albo wykonanych z kruchych materiałów należy stosować zamek w formie zacinanych skośnie końcówek. Grubość zamka powinna być przynajmniej o 20% większa od grubości uszczelnienia.

Miejsca o dużych ubytkach i nierównościach wyrównujemy, nakładając dodatkową warstwę taśmy. Śruby powinny być dokręcane naprzeciwlegle, etapami, stopniowo zwiększając siłę nacisku o 25%, 50% i 100% wymaganego momentu obrotowego. Napięcia podczas skręcania złącza powinny rozkładać się równomiernie, wskazane jest użycie klucza dynamometrycznego. Wyznacznikiem odpowiedniego
docisku uszczelnienia może być moment wyciśnięcia taśmy na krawędź przylgi.

Obszary zastosowań

Taśma ePTFE jest nowoczesnym materiałem uszczelniającym do zastosowań w większości lekkich kołnierzy, jak również do uszczelniania różnorodnych połączeń w przemyśle chemicznym, spożywczym i farmaceutycznym. Jest nieszkodliwym i bezpiecznym materiałem, łatwym do przechowywania i montażu – umożliwia wykonanie natychmiastowych uszczelnień na każdym wymiarze i kształcie kołnierza. Posiada wysoką trwałość i odporność na procesy starzenia, odporność na większość kwasów, soli, zasad, utleniaczy, rozpuszczalników, produktów petrochemicznych i paliwa.

Płyta Uszczelkarska Multiflexon – do bardzo agresywnego środowiska

Płyta uszczelkarska Multiflexon jest przeznaczona do wycinania uszczelek kołnierzowych dla szczególnie odpowiedzialnych połączeń lub bardzo agresywnego środowiska pracy. Płyty produkowane są z czystego, pierwotnego PTFE poddawanego procesowi ekspandowania, co zapewnia praktycznie nielimitowaną odporność chemiczną uszczelki. Proces produkcyjny płyty ePTFE, oprócz ekspandowania, gwarantuje wysoki poziom fibrylacji struktury materiału w dwóch kierunkach. Dzięki temu płyty posiadają nie tylko charakterystyczną dla materiałów uszczelniających miękkość, ale również dużą wytrzymałość mechaniczną wzdłuż płaszczyzny, cechującą materiały włókniste.

Charakterystyczną cechą uszczelek wykonanych z płyty Multiflexon jest minimalne zjawisko pełzania (płynięcia na zimno), a zatem niewielka utrata naprężeń kontaktowych w czasie eksploatacji uszczelki. Jest to szczególnie ważne w przypadkach, gdy uszczelka jest poddana cyklicznym zmianom temperatury i ciśnienia.

Zalety i właściwości

Płyty ePTFE są łatwe i bezpieczne w użyciu. Gotowe uszczelki wycina się z użyciem ploterów CNC, które zapewniają wysoką precyzję cięcia, ale jednocześnie optymalizują zużycie materiału. Płyta jest stosunkowo sztywna, co również ułatwia montaż, a zarazem pozwala na użycie typowych maszyn i narzędzi do metalu lub drewna podczas przygotowania uszczelnienia. Materiał, z którego wykonane są płyty Multiflexon, posiada wiele zalet, wśród najważniejszych z nich należy wymienić:

  • Szeroki zakres temperatur pracy, począwszy od warunków kriogenicznych do +260°C, ryzyko dekompozycji dopiero ponad 315°C.
  • Szeroki zakres temperatur pracy, począwszy od warunków kriogenicznych do +260°C, ryzyko dekompozycji dopiero ponad 315°C.
  • Odporność na działanie wszelkich związków chemicznych w zakresie pH 0-14 z wyjątkiem stopionych metali alkalicznych i fluoru.
  • Dobre właściwości dielektryczne, niska stratność i duża odporność na przebicie.
  • Nie podlega starzeniu, jest odporna na promieniowanie UV, IR, może być przechowywana bez limitu czasowego.
  • Jest fizjologicznie obojętna i dopuszczona do kontaktu ze środkami spożywczymi, spełnia wysokie wymagania dyrektywy EU 10/2011.

W stosunku do uszczelnień wykonanych z jednokierunkowo usieciowionego PTFE, uszczelka z płyty Multiflexon nie jest rozpierana na boki naciskiem montażowym, a jedynie jest sprężana i przez to zachowuje wyższy powrót elastyczny oraz początkową geometrię uszczelki w dłuższym czasie eksploatacji. Ponadto uszczelki wykonane z płyty Multiflexon tolerują znacznie wyższe naciski montażowe, a co za tym idzie także wyższe ciśnienia robocze. Ma to szczególnie znaczenie przy uszczelnianiu autoklawów oraz kołnierzy stalowych w instalacjach chemicznych.

Rozmiary i sposób pakowania

Płyty uszczelkarskie Multiflexon są dostępne w standardowych arkuszach 1,5×1,5m w szerokim zakresie grubości od 0,5 do 5 mm. Arkusze mogą być również cięte do formatu 0,5×0,5m lub 1x1m z tolerancją ± 2%. Dostawa odbywać się może zarówno na paletach o masie około 0,5 tony jak również w kartonach po około 40 kg dla mniejszych partii towaru. W przypadku konieczności wysyłki pojedynczych płyt dopuszczalne jest rolowanie ale przy zachowaniu promienia gięcia co najmniej 20cm.

Nacisk montażowy uszczelek

Nacisk montażowy uszczelek ePTFE oraz moment obrotowy dla naciągu śrub należy wyliczyć na podstawie obowiązujących przepisów przy projektowaniu urządzeń ciśnieniowych. Obliczenia powinny być przeprowadzone na podstawie normy EN 13445-3, zharmonizowanej z dyrektywą unijną: 97/23/EC lub normy ASME Code; Sekcja VIII, Division 1 Appendix 2 oraz podanych w tabeli współczynników obliczeniowych y i m obowiązujących w tym zakresie zarówno dla ASME Code, jak i EN oraz jej odpowiedników. W obliczeniach należy uwzględnić współczynnik tarcia, który jest bardzo niski dla PTFE i może mieć istotny wpływ na wytrzymałość złącza.

Obszary zastosowań

Uszczelki wykonane z ePTFE stosowane są w szczególnie odpowiedzialnych połączeniach, gdzie wymagane jest spełnienie wysokich norm EN 13555, DIN 28091, występują szczególnie agresywne media, czas eksploatacji nie może być limitowany lub ryzyko awarii uszczelnienia jest niedopuszczalne.

Tefapak PUR 200 – szczeliwo z czystego PTFE

Szczeliwo dławnicowe wykonane w 100% z czystego, pierwotnego PTFE uzyskanego w wyniku polimeryzacji suspensywnej. Pasemka PTFE są ekspandowane i orientowane wytrzymałościowo, a następnie formowane w elastyczną przędzę, która jest surowcem wyjściowym do splatania szczeliw o różnorodnych profilach i rozmiarach.

Właściwości szczeliwa

Szczeliwo PUR 200 z ePTFE posiada najwyższą odporność chemiczną wśród włókien syntetycznych, w tym również odporność na silne utleniacze i ciekły tlen oraz promieniowanie UV i IR. Jest neutralnym a zarazem sterylnym materiałem uszczelniającym. W ograniczonym zakresie temperatur do 260°C nie ulega dekompozycji ani procesom starzenia, nie wydziela żadnych związków i nie barwi instalacji oraz mediów. Uszczelnienia na bazie PUR 200 posiadają aprobatę FDA, a co najważniejsze certyfikat jakości zdrowotnej UE 10/2011 do kontaktu ze środkami spożywczymi.

Zastosowania

Szczeliwo przeznaczone jest zarówno do wykonywania uszczelnień dławnicowych pomp, nurników, mikserów, jak i uszczelnień statycznych w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym. Stosowane jest w warunkach higienicznych oraz wszędzie, gdzie wymagany jest atest jakości zdrowotnej.

Zakres rozmiarów

Tabela poniżej przedstawia przelicznik długości z kilograma oraz minimalne długości nawoju szczeliwa na jednostkowym opakowaniu.

Sinograf SA

Poland
Osadnicza 1  
87-100 Toruń

+48 56 649 55 00